in

2020’de Gelen Son Zamlarla Birlikte Hangi Devlet Memuru Ne Kadar Maaş Alıyor Tek Tek Söylüyoruz!

2020'de Gelen Son Zamlarla Birlikte Hangi Devlet Memuru Ne Kadar Maaş Alıyor Tek Tek Söylüyoruz!
2020'de Gelen Son Zamlarla Birlikte Hangi Devlet Memuru Ne Kadar Maaş Alıyor Tek Tek Söylüyoruz!

2020’ye girmemizle beraber devlet kadrolarında çalışan tüm iş alanlarına belirtilen düzeyde zam geldiğini biliyorsunuz. Kıdemlerine ve çalıştıkları sürelere kadar değişen oranlarda zam bölge devlet memurlarının yeni maaşlarını sizler için derledik.Anekdot: Meslekler rastgele sıralanmıştır.

34. Öğretim ve Araştırma Görevlisi Maaşları

s-e637e24be23a4241ed3ef9b99db43e074b2d06
Herhangi bir devlet üniversitesine araştırma görevlisi olarak girmiş ve yeni işe başlayacak bir kişinin maaşı 2020’de 6.024 TL olarak belirlendi. Benzer şekilde öğretim görevlilerinin maaşı ise 5.872 TL.

33. Doçent ve Muavin Doçent Maaşları

s-856cceb8a82b763f1ce67b79a48e81f8a00121
Üniversitede doçent olarak (kıdem yılı 25 ve üstü) öğretmenlik yapan ancak kıdemi 1/4 olan bir hocanın maaşı 8.362 TL iken,Kıdem yılı 25 ve üstü bir Asistan doçentin maaşı 6.826 TL.

32. Profesör Maaşları

s-76938b416fddcd6ce2e51cf0de412a88614c20
Kıdem yılı 25 ve üstü (D/K: 1/4) devlet üniversitelerinde profesör olmuş birinin maaşı ise 11.208 TL.

31. Etken ve Savcı Adayları Maaşları

s-6fc5d12b9b4a2785b294556bb6dd3736208228
Hakim ve Savcı Adaylarının maaşları ise en daha aşağı kıdemde 6.586 TL.

30. 1. Derslik Etken ve Savcıların Maaşları

s-4c047f65165ef7279381af3449a52058a5b886
Kıdem yılı 25 ve üstü birinci derece bir hakim ya da savcı 11.208 TL maaş alıyor.

29. Tekniker maaşları

s-81b44e86b242cc44fec18b755ed2064a806925
Devlet kadrolarında yeni işe başlamış bir teknikerin 2020’de aldığı ücret 4.302 TL’ye çıkarıldı.

28. VHKİ (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletme) Maaşları

s-881037c0c85a41033e5b8318a94270b4afba7e
Devlet kadrolarında bilgisayar ve data işlemleriyle ilgilenen ve yeni başlamış memurların maaşı ise 3.780 TL oldu.

27. Hizmetli Maaşları

s-1bf37f1212c0b0b2fbd65e2db3b221ff5c6a53
Devlet memuru bir hizmetli olarak yeni işe başlayanların 2020 itibariyle maaşı 3.457 Tl iken, kıdem yılı 25 ve üstü memurların maaşı 3.817 TL’ye çıkarıldı.

26. Polis Memuru Maaşları

s-e5a163680f7283426fccdfc03ccdabb1072f91
Polis memurluğuna hemen şimdi başlamış şahısların maaşları 4.995 TL iken, kıdem yılı 25 ve üstü polis memurlarının maaşı ise 5.681 TL oldu.

25. İnfaz Ve Koruma Memuru (Gardiyan) Maaşları

s-dc1f8de97e060cb01ce273a5320e5aa136e739
Henüz işe başlamış İnfaz Ve Koruma Memurlarının maaşları 2020 itibariyle 4.115 TL oldu.

24. Hoca Maaşları

s-b1ab4ee987954852fd1dc1de12dcf2db1f4d7e
İşinin ilk senesinde olan ya da yeni mesleğe başlamış bir hoca 2020’de 4.144 TL,Kıdem yılı 25 ve üzeri olan öğretmenler ise 4.776 TL ücret alıyor.

23. Koruma ve Emniyet Görevlisi Maaşları

s-5036ac37f8aea060e9425716615879c40d30f3
Kıdem yılı 25 ve üstü olan ve devlet kadrosunda Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışan biri 4.393 TL ücret alıyor.

22. Programcı Maaşları

s-0c907d00c291f054f5ba06ebc8fee57b30e0e6
Teknik lisansiyer olmayan ve devlet kadrolarında memur olarak ödev yapan programcılar (kıdem yılı 25 ve üstüyse eğer) 5.151 TL ücret alıyor.

21. Araştırmacı ve Uzman Maaşları

s-843c9a24b24cc240296d3f1c69221a892c465c
Kamu kurum ve kuruluşlarında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan Tahlilci ve Uzman (kariyer olmayan) unvanlı kadrolara genel olarak; halk kurum ve kuruluşlarının kapatılması veya teşkilatlarının bitmiş yapılandırılması veya özelleştirme uygulamaları kapsamında kuruluşların kısmen veya adamakıllı satılması gibi durumlarda tahsis yapılmaktadır.Buna tarafından 2020’de Yüksek kıdemlı Araştırmacılar (kıdem yılı 25 ve üstü) 6.131 TL,Uzmanlar (Merkez-Kariyer) (kıdem yılı 25 ve üstü) 9.226 TL Bilirkişi Yardımcıları (Merkez-Kariyer) (kıdem yılı 0) 6.231 TL ücret alıyor.

20. Memur Maaşları

s-b2e9e004414b93566a15ccf2bfa985b671fd03
Kıdem yılı 25 yıl ve üstü memurun maaşı 4.318 TL oldu.

19. Bilgisayar İşletmeni Maaşları

s-6aadd39e43b76c418edb05b00ab9a1b713896d
Bilgisayar işletmeni, halk kurumlarında kullanılan bilgisayar ve teknik ekipmanın bakım ve onarımını gerçekleştirir. Kıdem yılı 25 sene ve üzeri olan Bilgisayar İşletmenleri 4.469 TL maaş alıyor.

18. Zabıta Memuru Maaşları

s-46166ddffa43f1ae3ab0b52de6ce6c4d40130e
Kıdem yılı 25 ve üstü bir zabıta memurunun maaşı 4.407 TL.

17. Zabıt Katibi Maaşları

s-e25883b87071a524708d9a9a3c8e2a5bdbd900
Zabıt Katibi, Yargı Bakanlığınca taşra ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere atanan muavin yargı personeldir. 2020’de kıdem yılı 25 ve üstü Tutanak Katipleri 5.051 TL ücret alıyor.

16. Şube Müdürü Maaşları

s-c5ab76e4a3ebf960e0162b9ff37032c6c93849
Kıdem yılı 25 ve üzeri olan şube müdürlerinin maaşları ise 6.352 TL.

15. Polis Memuru Maaşları

s-9dae320bb10949883903497a5cc8cb4b6b0a35
Kıdem yılı 25 ve üzeri olan polis memurlarının 2020 yılında maaşları 5.681 TL.

14. Vaiz Maaşları

s-b9aef3ed5e22549c1c6912923e460c3bef91d6
Cami, mescit ve benzeri yerlerde Kur’an’dan, hadis kitaplarından örnek getirerek halka dini tavsiye veren vaizler, 25 ve üzeri kıdem yılına sahipse 4.984 TL maaş alıyor.

13. Avukat Maaşları

s-55457bc137c4f09e8a813d38f52f012f46f0c7
Kıdem yılı 25 ve üzeri olan Avukatlar, 2020 yılı itibariyle 6.176 TL ücret alıyor.

12. Hemşire Maaşları

s-94208b4491948dbaba92d948bc059fddc8cf74
Mesleki lisans sahibi ve kıdem yılı 25 ve üstü olan hemşireler ise 2020 yılı itibariyle 5.171 TL maaş alıyor.

11. Kütüphaneci Maaşları

s-871a6818c9708c5ae00e9b4859cf26f4fa1eeb
Devlet kütüphanelerinde kıdem yılı 25 ve üstü olan kütüphaneciler 2020 itibariyle 5.082 TL ücret alıyor.

10. Ekonomist Maaşları

s-102d88caa478d1e8e1db0abe30defdddbaffb9
Ekonomist veya iktisatçı, sosyal bilimlerin bir dalı olan ekonomi alanında uzmanlaşan kişilere denir. Devlet kurumlarında ekonomist olarak çalışan ve kıdem yılı 25 üzeri olan kişiler 4.435 TL maaş alır.

9. İstatistikçi Maaşları

s-a5b276c7edb8d589c143a14f9184a3db3caaf3
Devlet kurumlarının kayda değer bir birimini yaratıcı İstatistikçiler, 2020 yılı itibariyle (kıdem yılı 25 ve üzeri) 5.719 TL ücret alıyor.

8. Mühendis Maaşları

s-bbec2ba54f6846f0e253df736cbdf4c71e6909
Bir devlet kurumunda mühendislik yapan ve kıdem yılı 25 sene ve üzeri olan kişiler 6.495 TL maaş alıyor.

7. Baytar Maaşları

s-759453b05d980e82e8a4dd0423f65e9e83f93e
2020 yılı itibariyle devlet kurumlarında çalışıp kıdem yılı 25 ve üzeri olan veterinerler 6.441 TL maaş alıyor.

6. Bilirkişi Hekim Maaşları

s-4ab1cd4aa3d61a855d0cb643105d491b71c506
Devlet hastanelerinde çalışan ve kıdem yılı 25 üzeri olan uzman doktorlar 7.486 TL ücret alıyor.

5. İl Göç Uzman Yardımcısı Maaşları

s-2d73847cae4189f6238cea174b838b5decbdac
Çalıştığı bölgenin lokal göç sorunları üstüne tahsis yapan İl Göç Bilirkişi Yardımcıları, 2020 yılı itibariyle 6.231 TL maaş alıyor.

4. Bakanlık İl Müdürü Maaşları (Ank., İst., İzm.)

s-81cb5f33c588af694b39b91df1d6a0c456cb46
Bakanlık İl Müdürleri 2020 yılı itibariyle 10.101 TL ücret alıyor.

3. Daire Başkanı Maaşları

s-efdfd6cc10d7bc9f24cf8347e68fb1c2b17047
25 üzeri kıdem yılına sahip Daire Başkanlarının maaşları 10.837 TL’ye yükseldi.

2. Genel Müdür Maaşları

s-3cbede55515056fe765313bbf87aea88ec6f4f
Devlet kurumlarındaki Genel Müdür maaşları ise 2020 yılı itibariyle 13.307 TL olarak belirlendi. (Temsili Görsel: Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş)

1. Bakan Yardımcılığı Maaşları

s-c5c09194cdff6f304a574ffb4af45fe9dcc40c
Son olarak ise, Bakan Yardımcıları’nın 2020’de aldığı maaş 24.339 TL’ye yükseldi.(Not: Görsel 2018 yılına ait olup temsili olarak kullanılmıştır.) Bekçi Adaylarının Ecel Terleri Döktüğü Bu Memuriyet Sınavında Full Çekebilecek misin?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Günlük Burç Yorumuna Göre 11 Şubat Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 11 Şubat Salı Günün Nasıl Geçecek?

Grinin 50 Tonu - Fragman 2

Grinin 50 Tonu – Fragman 2